607
607
Hongli (Emperor Qianlong) 1711-1799
POEMS IN RUNNING SCRIPT
Estimate
320,000450,000
JUMP TO LOT
607
Hongli (Emperor Qianlong) 1711-1799
POEMS IN RUNNING SCRIPT
Estimate
320,000450,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Hongli (Emperor Qianlong) 1711-1799
POEMS IN RUNNING SCRIPT
signed Yubi, with three seals of the artist, qian long yu bi, chang yi ming dao, san feng wu si
with four collector's seals, shou zheng jian shang (4), qing fen tang cang shu hua yin (4), shou zheng zhen cang (4), ming de
ink on gold dusted silk, set of four hanging scrolls 
100 by 25.6 cm. 39 by 10 in. (4)
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York