Lot 503
  • 503

Dong Qichang 1555-1636, Chen Jiru 1558-1639

Estimate
40,000 - 60,000 USD
Sold
65,000 USD
bidding is closed

Description

  • Dong Qichang 1555-1636, Chen Jiru 1558-1639
  • POEMS IN RUNNING SCRIPT
  • ink on paper, album of twenty-two leaves
  • 21.2 by 14.4 cm. 8 3/8  by 5 5/8  in. (22)
signed Dong Qichang and Xuanzai, dated yihai (1635), the eleventh lunar month, at the age of 81, with two seals of the artist, dong qi chang, da zong bo yin; signed Chen Jiru, with two seals of the artist, mi gong, chen ji ru yin, and two collectors' seals of Gu Wenbin (1811-1889), wen bin zhen shang, pao yi ju shi, and two other collectors' seals, jian (4), ceng wei zhi yu zhi shan zhai suo you (4)

Literature

Jiang Zhaoshen (ed.), Calligraphy of Ming and Qing Masters, Vol. 3, Tokyo: Nigensha, 1987, pp. 4-7, 10-31
Close